Κωδικός προϊόντος: Alfa-block white 5kg.

ALFA-BLOCK WHITE 5kg

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
5 κιλών