Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 856 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFA PLUS 856 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΟΡΝΙΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΟΡΝΙΘΙΩΝ

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΝΙΘΙΩΝ

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ