Κωδικός προϊόντος: ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΑΚΚΟΣ 25kg-2.

ALFA YELLOW PATE (ΚΟΥΒΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ)

ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ (ΚΟΥΒΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ)

ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ (ΚΟΥΒΑΣ 3 ΚΙΛΩΝ)