Κωδικός προϊόντος: Alfacid Dry ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFACID DRY ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΑΚΚΟΣ 25kg