ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ- ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ειδικά διαμορφωμένο για κρεοπαραγωγά πτηνά. Συμπληρώνει το σιτηρέσιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υγεία των πτηνών.

 

Οδηγίες: συμμετοχή κατόπιν οδηγιών τεχνικού συμβούλου.

Συσκευασία: Σάκος 20 kg

ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ- ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ειδικά διαμορφωμένο για κρεοπαραγωγά πτηνά. Συμπληρώνει το σιτηρέσιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υγεία των πτηνών.

 

Οδηγίες: συμμετοχή κατόπιν οδηγιών τεχνικού συμβούλου.

Συσκευασία: Σάκος 20 kg