ΠΡΟΜΙΓΜΑ  ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ

Πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ειδικά διαμορφωμένο για όρνιθες ωοτοκίας. Συμπληρώνει το σιτηρέσιο, συμβάλλει στην σωστή λειτουργεία του οργανισμού και  στην αύξηση της αυγοπαραγωγής.

 

Οδηγίες: συμμετοχή κατόπιν οδηγιών τεχνικού συμβούλου.

Συσκευασία: Σάκος 20 kg

ΠΡΟΜΙΓΜΑ  ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ

Πρόμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ειδικά διαμορφωμένο για όρνιθες ωοτοκίας. Συμπληρώνει το σιτηρέσιο, συμβάλλει στην σωστή λειτουργεία του οργανισμού και  στην αύξηση της αυγοπαραγωγής.

 

Οδηγίες: συμμετοχή κατόπιν οδηγιών τεχνικού συμβούλου.

Συσκευασία: Σάκος 20 kg