Κωδικός προϊόντος: Alfasal dry ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFASAL DRY ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ

ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ

ΣΑΚΚΟΣ 25kg