Ο αναλυτής ταχείας εξέτασης VETSCAN VUE είναι εύκολος στη χρήση, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Wi-Fi για αυτοματοποιημένη επεξεργασία ταχείας εξέτασης VETSCAN στο σημείο περίθαλψης. Χρησιμοποιήστε το VETSCAN VUE για να σαρώσετε, να ερμηνεύσετε και να μοιραστείτε τα αποτελέσματα των ταχέων δοκιμών.

Ο αναλυτής ταχείας εξέτασης VETSCAN VUE είναι εύκολος στη χρήση, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Wi-Fi για αυτοματοποιημένη επεξεργασία ταχείας εξέτασης VETSCAN στο σημείο περίθαλψης. Χρησιμοποιήστε το VETSCAN VUE για να σαρώσετε, να ερμηνεύσετε και να μοιραστείτε τα αποτελέσματα των ταχέων δοκιμών.