ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ

Ενσωματώνει μια μικροβιοκτόνο υπεριώδη λυχνία που καταστρέφει γρήγορα κάθε μικροοργανισμό που προσπίπτει στις ακτίνες της. Συνιστάται για να διατηρούνται αποστειρωμένα τα όργανα που αποθηκεύονται μέσα σε αυτά. Τα όργανα που έχουν προηγουμένως αποστειρωθεί μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πάντα έτοιμα για χρήση (οι επεξεργασίες με υπεριώδη ακτινοβολία δεν παράγουν θερμότητα).

Μια εσωτερική υποστηρικτική σχάρα διατηρεί τα εργαλεία υπερυψωμένα από την επιφάνεια αντανάκλασης, γεγονός που επιτρέπει την ομοιόμορφη ακτινοβόληση και των δύο επιφανειών, βελτιώνοντας τη μικροβιοκτόνο δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ασφάλεια του χειριστή διασφαλίζεται από έναν μικροδιακόπτη που σβήνει τη λάμπα σε περίπτωση ανοίγματος της πόρτας.

Στιβαρή κατασκευή, βαμμένος χάλυβας εξωτερικά και αντανακλαστικός ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά.

Εγκατάσταση σε τραπέζι ή τοίχο.

Τάση λειτουργίας: 230 V – 50/60 Hz – 1 A.

Διαστάσεις: 50 x 24 x h 20 cm.

Κατασκευάζεται στην Ιταλία

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ

Ενσωματώνει μια μικροβιοκτόνο υπεριώδη λυχνία που καταστρέφει γρήγορα κάθε μικροοργανισμό που προσπίπτει στις ακτίνες της. Συνιστάται για να διατηρούνται αποστειρωμένα τα όργανα που αποθηκεύονται μέσα σε αυτά. Τα όργανα που έχουν προηγουμένως αποστειρωθεί μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πάντα έτοιμα για χρήση (οι επεξεργασίες με υπεριώδη ακτινοβολία δεν παράγουν θερμότητα).

Μια εσωτερική υποστηρικτική σχάρα διατηρεί τα εργαλεία υπερυψωμένα από την επιφάνεια αντανάκλασης, γεγονός που επιτρέπει την ομοιόμορφη ακτινοβόληση και των δύο επιφανειών, βελτιώνοντας τη μικροβιοκτόνο δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ασφάλεια του χειριστή διασφαλίζεται από έναν μικροδιακόπτη που σβήνει τη λάμπα σε περίπτωση ανοίγματος της πόρτας.

Στιβαρή κατασκευή, βαμμένος χάλυβας εξωτερικά και αντανακλαστικός ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά.

Εγκατάσταση σε τραπέζι ή τοίχο.

Τάση λειτουργίας: 230 V – 50/60 Hz – 1 A.

Διαστάσεις: 50 x 24 x h 20 cm.

Κατασκευάζεται στην Ιταλία