Κωδικός προϊόντος: Βovilac ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

BOVILAC ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ (Υποκατάστατο)
ΜΟΣΧΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ
(ΠΡΩΤ. 22%. ΛΙΠ. 17%)
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
ΑΡΑΙΩΣΗ 1/8

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ (Υποκατάστατο)

ΜΟΣΧΩΝ  ΜΕ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ

(ΠΡΩΤ. 22%. ΛΙΠ. 17%)

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ (Υποκατάστατο)

ΜΟΣΧΩΝ  ΜΕ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ

(ΠΡΩΤ. 22%. ΛΙΠ. 17%)