Κωδικός προϊόντος: bovitop 50% ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

BOVITOP 50% ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ (Πλήρες – Α΄ποιότητας)
ΜΟΣΧΩΝ 50% S.M.P.
(ΠΡΩΤ. 23%. ΛΙΠ. 18%. )
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
ΑΡΑΙΩΣΗ 1/9

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ  (Πλήρες – Α΄ποιότητας)

ΜΟΣΧΩΝ   50% S.M.P.

(ΠΡΩΤ. 23%. ΛΙΠ. 18%. )

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑ  (Πλήρες – Α΄ποιότητας)

ΜΟΣΧΩΝ   50% S.M.P.

(ΠΡΩΤ. 23%. ΛΙΠ. 18%. )