Κωδικός προϊόντος: CALCIUM CARBONATE GRANULAR 300-800 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

CALCIUM CARBONATE GRANULAR 300-800 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

2,50 (2,02 χωρίς ΦΠΑ)

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ GRANULE 300-800
ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ GRANULE

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ GRANULE