Κωδικός προϊόντος: ALFABIRDS (ΚΕΛΑΙΔΙΝΗ SPECIAL) ΣΑΚΚΟΣ 20kg-2-2.

DOMESTIC RODENT – ΤΡΟΦΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ-ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ – ΣΑΚΚΟΣ 20kg

ΤΡΟΦΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ-ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ – ΣΑΚΚΟΣ 20kg

ΤΡΟΦΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ-ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ – ΣΑΚΚΟΣ 20kg