Κωδικός προϊόντος: Full-block 5kg.

FULL-BLOCK 5kg

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5 κιλών