Λιπαντικό gel

Αποστειρωμένο, μη λιπαρό διαφανές, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό λιπαντικό gel.

Λιπαντικό gel

Αποστειρωμένο, μη λιπαρό διαφανές, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό λιπαντικό gel.