Κωδικός προϊόντος: 3400-1.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ACCU CHECK INSTANT

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ACCU CHECK INSTANT

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ACCU CHECK INSTANT

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ACCU CHECK INSTANT