Κωδικός προϊόντος: ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA 4ml.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA 4ml

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA 4ml

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA 4ml

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ EDTA 4ml