ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  FUJI DRI-CHEM 4000i

Τεστ Μέτρησης Χρωματογραφία: 26 tests
Ηλεκτρολύτες: 3 tests
Throughput Χρωματογραφία: 60 tests/hour
Ηλεκτρολύτες: 140 tests/hour
Combined: 77 tests/hour
TAT
(Turn around time)
Απαιτούμενος Χρόνος για 6 tests: 8min 42sec.
Απαιτούμενος Χρόνος για 12 tests: 16min 37sec.
*TAT είναι ο χρόνος από την τοποθέτηση των πλακιδίων ως τα τελικά αποτελέσματα
Number of sample racks 1
Number of incubations Χρωματογραφία: 6, Ηλεκτρολύτες: 1
Χρόνος Μέτρησης
Χρωματογραφία: 2 to 6 minutes/test,
Ηλεκτρολύτες: 1 minute/ 3 tests (Na-K-Cl)
Τύποι Δειγμάτων
Πλάσμα, Ορός, Ολικό Αίμα (NH3-W,Na-K-Cl)
Όγκος Δείγματος
Χρωματογραφία: 10 µL/ test,
Ηλεκτρολύτες: 50 µL/ 3 tests (Na-K-Cl)
Μετάδοση δεδομένων σε Η/Υ
USB 2.0 or RS-232C serial
D-Sub 9 pin -9 pin cross cable
Εκτύπωση Δεδομένων
Θερμικός Εκτυπωτής
Ηλεκτρικές Απαιτήσεις
AC 100-240V, 50/60 Hz, 200VA
Διαστάσεις 415 (W) x 390 (D) x 290 (H)mm
Βάρος περίπου 20 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
15 to 32 °C
Υγρασία 30 to 80 %RH

Η χρήση του είναι απλή και γρήγορη ενώ η ευελιξία του τον κάνει πολύτιμο εργαλείο στην κτηνιατρική πράξη.Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης χρωματογραφικών (ενζυμικές, κοινές χημικές μέθοδοι) και ποτενσιομετρικών (ηλεκτρολύτες) αναλύσεων.

Η κατασκευή των πλακιδίων ανάλυσης βασίζεται στην πολυετή πείρα της Fujifilm στην παρασκεύη λεπτών φιλμ για εργαστηριακή / ιατρική χρήση. Παρέχει απαράμιλλη σταθερότητα, ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις ενώ μειώνει στο ελάχιστο την παρεμβολή από παράγοντες όπως η λιπαιμία, ο ίκτερος και η αιμόλυση.

 

Παράμετροι

Κατηγορία Παράμετρος Εύρος Μέτρησης Χρόνος Μέτρησης (min.)
Μονάδα (A) Μονάδα (B)
Βιοχημικά Τεστ (Ενζυμα) ALP 50-3500 U/L 0.84-58.45 µkat/L 4
AMYL 10-1800 U/L 0.17-30.06 µkat/L 5
CHE 5-500 U/L 0.08-8.35 µkat/L 4.5
CKMB 1-300 U/L 0.02-5.01 µkat/L 5
CPK 10-2000 U/L 0.17-33.40 µkat/L 4
GGT 10-1200 U/L 0.17-20.04 µkat/L 5
GOT/AST 10-1000 U/L 0.17-16.70 µkat/L 4
GPT/ALT 10-1000 U/L 0.17-16.70 µkat/L 4
LAP 10-500 U/L 0.17-8.35 µkat/L 4
LDH 50-900 U/L 0.84-15.03 µkat/L 2
Βιοχημικά Τεστ
(Κοινή χημική μέθοδος)
ALB 1.0-6.0 g/dL 10-60 g/L 6
BUN 5.0-140.0 mg/dL 1.79-49.98 mmol/L 4
Ca 4.0-16.0 mg/dL 1.00-4.00 mmol/L 4
CRE 0.2-24.0 mg/dL 18-2122 µmol/L 5
DBIL 0.1-16.0 mg/dL 2-274 µmol/L 5
GLU 10-600 mg/dL 0.6-33.3 mmol/L 6
HDL-C 10-110 mg/dL 0.26-2.84 mmol/L 6
IP 0.5-15.0 mg/dL 0.16-4.84 mmol/L 5
Mg 0.2-7.0 mg/dL 0.08-2.88 mmol/L 4.5
NH3 10-500 µg/dL 7-357 µmol/L 2
TBIL 0.2-30.0 mg/dL 3-513 µmol/L 6
TCHO 50-450 mg/dL 1.29-11.64 mmol/L 6
TG 10-500 mg/dL 0.11-5.65 mmol/L 4
TP 2.0-11.0 g/dL 20-110 g/L 6
UA 0.5-18.0 mg/dL 30-1071 µmol/L 4
Βιοχημικά Τεστ (Ηλεκτρολύτες) Na 75-250 mEq/L 75-250 mmol/L 1
K 1.0-14.0 mEq/L 1.0-14.0 mmol/L
Cl 50-175 mEq/L 50-175 mmol/L
Ανοσολογικά Τεστ CRP 0.3-7.0 mg/dL 3-70 mg/L 5

 

Η χρήση του είναι απλή και γρήγορη ενώ η ευελιξία του τον κάνει πολύτιμο εργαλείο στην κτηνιατρική πράξη.Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης χρωματογραφικών (ενζυμικές, κοινές χημικές μέθοδοι) και ποτενσιομετρικών (ηλεκτρολύτες) αναλύσεων.

Η κατασκευή των πλακιδίων ανάλυσης βασίζεται στην πολυετή πείρα της Fujifilm στην παρασκεύη λεπτών φιλμ για εργαστηριακή / ιατρική χρήση. Παρέχει απαράμιλλη σταθερότητα, ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις ενώ μειώνει στο ελάχιστο την παρεμβολή από παράγοντες όπως η λιπαιμία, ο ίκτερος και η αιμόλυση.

 

Παράμετροι

Κατηγορία Παράμετρος Εύρος Μέτρησης Χρόνος Μέτρησης (min.)
Μονάδα (A) Μονάδα (B)
Βιοχημικά Τεστ (Ενζυμα) ALP 50-3500 U/L 0.84-58.45 µkat/L 4
AMYL 10-1800 U/L 0.17-30.06 µkat/L 5
CHE 5-500 U/L 0.08-8.35 µkat/L 4.5
CKMB 1-300 U/L 0.02-5.01 µkat/L 5
CPK 10-2000 U/L 0.17-33.40 µkat/L 4
GGT 10-1200 U/L 0.17-20.04 µkat/L 5
GOT/AST 10-1000 U/L 0.17-16.70 µkat/L 4
GPT/ALT 10-1000 U/L 0.17-16.70 µkat/L 4
LAP 10-500 U/L 0.17-8.35 µkat/L 4
LDH 50-900 U/L 0.84-15.03 µkat/L 2
Βιοχημικά Τεστ
(Κοινή χημική μέθοδος)
ALB 1.0-6.0 g/dL 10-60 g/L 6
BUN 5.0-140.0 mg/dL 1.79-49.98 mmol/L 4
Ca 4.0-16.0 mg/dL 1.00-4.00 mmol/L 4
CRE 0.2-24.0 mg/dL 18-2122 µmol/L 5
DBIL 0.1-16.0 mg/dL 2-274 µmol/L 5
GLU 10-600 mg/dL 0.6-33.3 mmol/L 6
HDL-C 10-110 mg/dL 0.26-2.84 mmol/L 6
IP 0.5-15.0 mg/dL 0.16-4.84 mmol/L 5
Mg 0.2-7.0 mg/dL 0.08-2.88 mmol/L 4.5
NH3 10-500 µg/dL 7-357 µmol/L 2
TBIL 0.2-30.0 mg/dL 3-513 µmol/L 6
TCHO 50-450 mg/dL 1.29-11.64 mmol/L 6
TG 10-500 mg/dL 0.11-5.65 mmol/L 4
TP 2.0-11.0 g/dL 20-110 g/L 6
UA 0.5-18.0 mg/dL 30-1071 µmol/L 4
Βιοχημικά Τεστ (Ηλεκτρολύτες) Na 75-250 mEq/L 75-250 mmol/L 1
K 1.0-14.0 mEq/L 1.0-14.0 mmol/L
Cl 50-175 mEq/L 50-175 mmol/L
Ανοσολογικά Τεστ CRP 0.3-7.0 mg/dL 3-70 mg/L 5