Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 888 ΣΑΚΚΟΣ 30kg.

ALFA PLUS 888 ΣΑΚΚΟΣ 30kg

ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΓΑΛ/ΓΗΣ)
ΣΑΚΚΟΣ 30kg
(30 κιλ. Στον τόνο τροφής)

ΑΓΕΛΑΔΩΝ  ΥΨΗΛΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΓΑΛ/ΓΗΣ)

ΑΓΕΛΑΔΩΝ  ΥΨΗΛΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΓΑΛ/ΓΗΣ)