Κωδικός προϊόντος: Alfasal liquid ΔΟΧΕΙΟ 2Οlt.

ALFASAL LIQUID ΔΟΧΕΙΟ 2Οlt

64,20 (51,77 χωρίς ΦΠΑ)

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ
ΔΟΧΕΙΟ 2Οlt

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ

ΔΟΧΕΙΟ 2Ο LIT

ΜΕΙΓΜΑ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ

ΔΟΧΕΙΟ 2Ο LIT