ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

(Απομακρύνει τα άλατα από όλες τις επιφάνειες)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ΨΕΚΑΣΜΟΣ. Διαλ. Σε.νερό 1 – 5%, για 15min. & ξέπλυμα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΡΙ. Διαλυση σε νερό 5%, δράση για 15min. & ξέπλυμα.

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

(Απομακρύνει τα άλατα από όλες τις επιφάνειες)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ΨΕΚΑΣΜΟΣ. Διαλ. Σε.νερό 1 – 5%, για 15min. & ξέπλυμα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΡΙ. Διαλυση σε νερό 5%, δράση για 15min. & ξέπλυμα.