ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία

Ανίχνευση συνεχούς ρεύματος  με υδροδυναμική εστίαση: RBC, HCT, PLT

Ανίχνευση συνεχούς ρεύματος, μη κυανιδική ανάλυση αιμοσφαιρίνης : WBC, HGB

Παράμετροι

Σκύλος, γάτα: WBC, RBC, HGB, HCΤ,  MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, OTHR%, EO%, LYM#, OTHR#, EO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW*,  MPV*,  P-LCR* (*εκτός  γάτας)

Άλογο, αγελάδα: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, OTHR%, LYM#, OTHR#, RDW-SD, RDW-CV, PDW,  MPV, P-LCR

Throughput

148 δευτερόλεπτα / δείγμα

Όγκος

15 μL

Αποθήκευση δεδομένων

20 δείγματα με ιστογράμματα

Διεπαφές

Σειριακή RS-232 C, Τοπικό δίκτυο (LAN/Ethernet)

Barcode reader (προαιρετικό)

Διαστάσεις/ Βάρος

w x h x d [mm] / kg

185 x 350 x 460 / 14

 

VETSCAN® HM5 Hematology Analyzer

Εύχρηστος και προσιτός, σχεδιασμένος για να σας διευκολύνει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του άμεσα.
– Αυτόματος προγραμματισμός κύκλων συντήρησης. Η διαχείριση της συντήρησης γίνεται από εξειδικευμένο λογισμικό του αναλυτή.
– Οθόνη αφής που κάνει κάθε χειρισμό ακόμα πιο εύκολο.

– Ευέλικτο σύστημα τιμών αναφοράς που έρχεται με προεγκατεστημένα 4 ζωικά είδη (σκύλος, γάτα, άλογο, αγελάδα) και 13 θέσεις για νέα ζωικά είδη όπως καθορίζονται από τις ανάγκες του εργαστηρίου.
– Λογισμικό που επιτρέπει ακριβή επαναπροσδιορισμού και λεπτές ρυθμίσεις στον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις και οι διαχωρισμοί κυτταρικών υποπληθυσμών. Δίνει τη δυνατότητα για υψηλή ακρίβεια και στα πιο “δύσκολα” δείγματα.

– Κατασκευή υψηλής ποιότητας με τη λογική και τεχνογνωσία των αναλυτών μεγάλων εργαστηρίων.
– Τεχνολογία υδροδυναμικής εστίασης του δείγματος στο δακτύλιο μέτρησης
– Διαφοροποίηση 3 υποπληθυσμών λευκών αιμοσφαιρίων.

– Επιλογή 3 διαφορετικών εκτυπώσεων
–  8 παράμετροι
– 19 παράμετροι χωρίς ιστογράμματα
– 19 παράμετροι με ιστογράμματα

VETSCAN® HM5 Hematology Analyzer

Εύχρηστος και προσιτός, σχεδιασμένος για να σας διευκολύνει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του άμεσα.
– Αυτόματος προγραμματισμός κύκλων συντήρησης. Η διαχείριση της συντήρησης γίνεται από εξειδικευμένο λογισμικό του αναλυτή.
– Οθόνη αφής που κάνει κάθε χειρισμό ακόμα πιο εύκολο.

– Ευέλικτο σύστημα τιμών αναφοράς που έρχεται με προεγκατεστημένα 4 ζωικά είδη (σκύλος, γάτα, άλογο, αγελάδα) και 13 θέσεις για νέα ζωικά είδη όπως καθορίζονται από τις ανάγκες του εργαστηρίου.
– Λογισμικό που επιτρέπει ακριβή επαναπροσδιορισμού και λεπτές ρυθμίσεις στον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις και οι διαχωρισμοί κυτταρικών υποπληθυσμών. Δίνει τη δυνατότητα για υψηλή ακρίβεια και στα πιο “δύσκολα” δείγματα.

– Κατασκευή υψηλής ποιότητας με τη λογική και τεχνογνωσία των αναλυτών μεγάλων εργαστηρίων.
– Τεχνολογία υδροδυναμικής εστίασης του δείγματος στο δακτύλιο μέτρησης
– Διαφοροποίηση 3 υποπληθυσμών λευκών αιμοσφαιρίων.

– Επιλογή 3 διαφορετικών εκτυπώσεων
–  8 παράμετροι
– 19 παράμετροι χωρίς ιστογράμματα
– 19 παράμετροι με ιστογράμματα