Κωδικός προϊόντος: Alfa-Block white 10kg.

ALFA–BLOCK WHITE 10kg

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
10 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ  ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ

ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

10  κιλών

ΠΛΑΚΕΣ  ΛΕΙΞΕΩΣ ΑΣΠΡΕΣ

ΝΑΤΡΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

10  κιλών