Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 836 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFA PLUS 836 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΠΤΗΝΩΝ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1 – 26 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; 25 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΤΗΝΩΝ

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 26 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΤΗΝΩΝ

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 26 ΗΜΕΡΕΣ