Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 838 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFA PLUS 838 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΠΤΗΝΩΝ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26 ΗΜΕΡΩΝ – ΣΦΑΓΗ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΤΗΝΩΝ

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

26 ΗΜΕΡΩΝ ΣΦΑΓΗ

ΠΤΗΝΩΝ

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

26 ΗΜΕΡΩΝ ΣΦΑΓΗ