Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 825 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFA PLUS 825 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – ΚΑΠΡΩΝ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
(Συμμετοχή: 25 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – ΚΑΠΡΩΝ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – ΚΑΠΡΩΝ