Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 828 ΣΑΚΚΟΣ 20kg.

ALFA PLUS 828 ΣΑΚΚΟΣ 20kg

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΘΗΛΑΣΜΟΥ- ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ
ΣΑΚΚΟΣ 20kg
(Συμμετοχή: 40 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΘΗΛΑΣΜΟΥ- ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΘΗΛΑΣΜΟΥ- ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ