Κωδικός προϊόντος: alfa plus 827 ΣΑΚΚΟΣ 25kg.

ALFA PLUS 827 ΣΑΚΚΟΣ 25kg

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ
ΣΑΚΚΟΣ 25kg
(Συμμετοχή: 25 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ)

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ