Κωδικός προϊόντος: Alfa plus 845 ΣΑΚΚΟΣ 30kg.

ALFA PLUS 845 ΣΑΚΚΟΣ 30kg

ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
ΣΑΚΚΟΣ 30kg
(30 κιλ. Στον τόνο τροφής)

ΜΟΣΧΩΝ  ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΜΟΣΧΩΝ  ΠΑΧΥΝΣΗΣ