ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΑΖΙ

Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές

Το VETSCAN FUSE είναι ένα αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ροής εργασίας μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών ιατρείου και των διαγνωστικών οργάνων VETSCAN point-of-care για ενισχυμένη σύνδεση μεταξύ ιατρείου και εργαστηρίου.

Το VETSCAN FUSE είναι ένα αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ροής εργασίας μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών ιατρείου και των διαγνωστικών οργάνων VETSCAN point-of-care για ενισχυμένη σύνδεση μεταξύ ιατρείου και εργαστηρίου.