Κωδικός προϊόντος: Hoof-block 5kg.

HOOF–BLOCK 5kg

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ
5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

5 κιλών

ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

5 κιλών